MBKRŚ.Strona główna | Informacje | Uroczystości | Wspólnota | Historia parafii | Parafialny Oddział Akcji Katolickiej | Komunikaty 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II | Kronika parafii | Linki | Liturgia na dzień dzisiejszy
Salezjański Wolontariat Misyjny – Dać światu i ludziom pokój - 15.05.2022

Salezjański Wolontariat Misyjny – Dać światu i ludziom pokój - 15.05.2022.

Żadne słowa nie są w stanie opisać wojny, która trwa w Ukrainie. Obrazy i informacje mówią najwięcej, zmuszają do milczenia. Nie ma refleksji, jest smutek, pustka i dramat istnienia. Jednak w tym wszystkim obojętności być nie może. Konieczny jest krzyk i walka. Krzyk i walka o POKÓJ. [...]
"Z sercem rozdartym tym, co dzieje się na Ukrainie, nie zapominajmy o innych wojnach w różnych częściach świata, jak w Jemenie, Syrii i Etiopii, powtarzam: niech zamilknie broń!" - apeluje papież Franciszek.

Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny powstało, aby pomóc społeczeństwom Azji, Afryki i Ameryki Południowej wyjść z ubóstwa. Zjawisko to współistnieje z innymi problemami będącymi zarówno jego skutkiem, ale także przyczyną m.in. degradacja środowiska, rozprzestrzenianie się HIV/AIDS oraz malarii, niesprawiedliwe relacje handlowe z krajami bogatymi, nierówność w dostępie do edukacji ze względu na płeć. Problemy te uznane są współcześnie jako globalne, a zatem których ograniczenie wymaga międzynarodowej współpracy w niesieniu pomocy zarówno na szczeblu rządowym jak i pozarządowym.
15 maja br. gościliśmy w naszej parafii wolontariuszy SWM Wrocław z prezesem ks. Jerzym Babiakiem sdb. Podczas mszy św. na zakończenie homilii głoszonej przez ks. Jerzego, wolontariuszka opowiadała o swojej pracy misyjnej w Sudanie i Mongolii. Nasza praca misyjna - mówiła - polegała na organizowaniu zajęć wakacyjnych dla dzieci. Lekcje angielskiego czy nauki gry na gitarze cieszy się dużym zainteresowaniem podopiecznych. Popołudnia były w parafii wypełnione radosnymi okrzykami dzieci, które rywalizowały ze sobą w zajęciach sportowych oraz uczestniczyły w organizowanych przez wolontariuszki grach i zabawach integracyjnych. Każdy dzień kończył się Mszą Świętą, w którą zaangażowane były dzieci uczestniczące w zajęciach.

Po mszach wolontariusze kwestowali na rzecz pomocy dzieciom w Sudanie i Mongolii, czynne było również stoisko z pamiątkami z tych dwóch krajów. Za wszystkie datki i modlitwę w intencji potrzebujących dzieci składamy serdeczne Bóg Zapłać - dziękują wolontariusze SWM Wrocław.
Z serca dziękuję Wam za każdy gest pokoju, za to że razem możemy czynić tak wiele dobra. Niech Bóg Wam błogosławi! - podziękował ks. Jerzy Babiak, prezes SWM Wrocław.


Salezjański Wolontariat Misyjny - Dać światu i ludziom pokój - 15.05.2022. Salezjański Wolontariat Misyjny - Dać światu i ludziom pokój - 15.05.2022. Salezjański Wolontariat Misyjny - Dać światu i ludziom pokój - 15.05.2022. Salezjański Wolontariat Misyjny - Dać światu i ludziom pokój - 15.05.2022. Salezjański Wolontariat Misyjny - Dać światu i ludziom pokój - 15.05.2022. Salezjański Wolontariat Misyjny - Dać światu i ludziom pokój - 15.05.2022.
Opracował Kazimierz M. Janeczko PO AK.