MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modlą się za Ojczyznę - 15.08.2018.
[...] Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.
Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi - jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
15.08.2018 roku punktualnie o godzinie 20.30 w dniu Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, mężczyźni działający grupach modlitewnych zgromadzili się przed Krzyżem Milenijnym w Dzierżoniowie. Krzyż usytuowany jest przy wjeździe do naszego miasta od strony Świdnicy. Ufundowany został w 2000 roku przez NSZZ Solidarność oraz środowiska patriotyczne miasta na 1000. lecie Państwa Polskiego. W uroczystości uczestniczyli członkowie Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru (o. Michał i o. Zbigniew) z parafii pw. Królowej Różańca Świętego, Męskiego Plutonu Różańca im. św. Jerzego oraz Mężczyźni św. Józefa z parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Z Wałbrzycha przyjechali mężczyźni z MPR z parafii pw. św. Barbary. W uroczystości uczestniczyło także kilka kobiet, co było miłym zaskoczeniem. Razem było nas ponad 40. osób.
Modlitwę różańcową poprowadził ks. Jan wikariusz z parafii pw. Chrystusa Króla. Modliliśmy się w intencji Ojczyzny oraz Wojska Polskiego w 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Dziękowaliśmy Maryi za Cud nad Wisłą. Na 48. lat przed opisywanymi wydarzeniami sama Najświętsza Dziewica przygotowywała lud swojego kraju nie tylko na odzyskanie upragnionej niepodległości, ale także na to, co dzisiaj nazywamy wojną bolszewicko-polską. "O wielkim “Cudzie nad Wisłą” przez całe lata trwała zmowa milczenia. Dlatego Opatrzność Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i całej Europy, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy" (...) - mówił św. Jan Paweł II.
O godzinie 21.00 zebrani odśpiewali Apel Jasnogórski oraz kilka pieśni maryjnych. Na zakończenie ks. Jan udzielił zebranym błogosławieństwa Bożego, po czym wszyscy zadowoleni z uśmiechem na ustach powrócili do swoich domów. KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018. W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018. W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018. W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018. W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018. W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018.
W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018. W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018. W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018. W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018. W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018. W Dzierżoniowie Męskie Plutony Różańca modliły się za Ojczyznę - 15.08.2018.
Tekst Piotr Pieszczoch,
zdjęcia Kazimierz M. Janeczko.