MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Polska pod Krzyżem 2019.
Polska pod Krzyżem - 14.09.2018.
„Polska pod Krzyżem” to zaproszenie wszystkich Polaków do osobistego nawrócenia i powrotu do Pana Boga – mówi KAI Maciej Bodasiński z fundacji Solo Dios Basta.
- Chcemy odnowić swoją wiarę u jej źródeł, pod krzyżem, tam, gdzie wszystko się zaczęło. Wierzymy, że szansą na odnowę Polski jest indywidualne nawrócenie. Bez tego nic się nie wydarzy w wymiarze społecznym –
podkreśla.
Uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwajcie wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp Krzyża Jej Syna; proście o potrzebne łaski dla was, waszych rodzin i dla waszej ojczyzny. Wypraszajcie łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka – powiedział papież Franciszek.
W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego. Wydarzenie rozpoczyna się 14 września o godzinie 11:00. Wszystkich uczestników prosimy o jak najwcześniejsze przybywanie. Podróż na miejsce może mieć charakter pielgrzymki. Wydarzenie składa się zasadniczo z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament spowiedzi, Mszę Świętą, konferencję, świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i światła idziemy pod Krzyż. Wieczorem rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Druga część to całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto Matki Bożej Bolesnej - czytamy w serwisie https://www.polskapodkrzyzem.pl/.

Z oczywistych względów tylko nieliczni z naszych parafii pojadą do Włocławka, by wziąć udział w tej wielkiej modlitwie - powiedział ks. Zygmunt Kokoszka, dziekan dekanatu Dzierżoniów, proboszcz parafii - dlatego proszę Was, dołóżcie wszelkich starań, aby w tegoroczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego w naszej parafii, która włącza się w akcję "POLSKA POD KRZYŻEM", przebiegało godnie i było wypełnione miłością do Pana Jezusa, który za nas oddał życie na krzyżu.
Uroczystość rozpoczęła się w sobotę modlitewnym czuwaniem: o godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego, po koronce odbyło się na placu kościelnym nabożeństwo Drogi Krzyżowej i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową, która trwała do wieczornej Mszy Świętej. To część bardzo ważna, którą traktujemy jako rodzaj pokuty, trwanie przy Bogu w pewnym trudzie, dla okazania Mu miłości. Licznie zgromadzone grupy modlitewne odmawiały różaniec. "Moja intencja dla Polski skupia się wokół wartości: Bóg, wiara, honor, ojczyzna, patriotyzm, rodzina, prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, polski język, spokój, poszanowanie cudzej własności, miłość do bliźniego, pokora, uczciwość, prawdomówność, szacunek i szczęście. Oby w sercu każdego Polaka były to zawsze wartości najważniejsze". Zgromadzeni wierni mieli w swoich dłoniach krzyże przyniesienie ze swoich domów. Są one symbolem miłości do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który odkupił nas przez dobrowolną mękę na krzyżu. Po modlitwie różańcowej wysłuchaliśmy słów św. Jana Pawła II, wypowiedziane do rodaków podczas mszy pod Wielką Krokwią 6 czerwca 1997r.: Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym.
Nam, chrześcijanom, znak krzyża przypomina o Jego nieskończonej miłości do każdego człowieka. Jednakże krzyż wskazuje również na to, że ta Nieskończona Miłość jest ciągle blisko nas. Jezus zmartwychwstały, który umarł na krzyżu z miłości do nas, jest obecny w naszych świątyniach w Eucharystii – z całym swoim bóstwem i majestatem, prawdziwie i rzeczywiście. Nie możemy być obojętni na taką Miłość. Tylko zbliżenie się do Niej da każdemu z nas siłę i pokój ducha.

Dziś, gdy tyle sił duchowego zła uderza w Kościół i w ludzi wierzących, dajmy się zaprowadzić Maryi pod krzyż Chrystusa. Ona stamtąd poprowadzi nas do naszych świątyń, gdzie Jej Syn, a nasz Pan i Bóg cierpliwie na nas czeka” – apeluje ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
Opracował Kazimierz M. Janeczko
Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018.
Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018.
Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018.
Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018.
Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018.
Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018. Polska pod Krzyżem - 14.09.2018.
Tekst i zdjęcia Kazimierz M. Janeczko.