MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.)
Dzisiaj na Jasnej Górze, przed tronem Maryi, naszej Matki i Królowej, mówimy "nie" dla szkodliwej dla rodziny i narodu ideologii gender, mówimy "nie" dla liberalizmu moralnego, zawartego w programach środowisk LGBT, mówimy "stop" dla seksualizacji dzieci, mówimy "nie" dla związków partnerskich, mówimy "nie" dla uchwalania złego prawa. Nie godzimy się z oskarżeniem, że głoszenie niezmiennej prawdy chrześcijańskiej jest swoistym fundamentalizmem, stanowiącym zagrożenie dla tolerancji i wolności nowoczesnego człowieka
- powiedział w homilii do uczestników pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę biskup Dec.
Tradycyjnie już w czasie od 31.07. do 9.08. miała miejsce Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. W tym roku była to już 16. jej edycja.
Od pierwszego dnia pątnikom fizycznie pokonującym kolejne etapy pielgrzymki towarzyszyły m. in. modlitwy osób pielgrzymujących duchowo. Również w naszej parafii zawiązała się grupa duchowego uczestnictwa w PPDS. Grupa ta spotykała się każdego dnia, by pod przewodnictwem kapłana modlitewnie włączyć się w pielgrzymowanie, a także zapoznać z istotą i treścią poszczególnych wezwań Litanii loretańskiej, określających przymioty Matki Bożej. Natomiast w ostatnim dniu pielgrzymki, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno część duchowych pielgrzymów wraz z proboszczem ks. prał. Zygmuntem Kokoszką i pod opieką mieszkańców nieba udała się autokarem do Częstochowy, by tam na Jasnej Górze pokłonić się Maryi w znaku częstochowskiej ikony oraz – uczestnicząc w Mszy św. kończącej pielgrzymkę – spotkać się z Panem Jezusem. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Przytoczę z niej kilka luźnych zdań:
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” od czasu przyjęcia pierwszego sakramentu – Chrztu Świętego. „Duch Święty stanowi o sile, o mocy Kościoła”. „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (zob. Dz 5,29). „Kto wyrywa wiarę z serca młodzieży, jest przestępcą” (bł. Gerhard Hirschfelder). „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”(Jan Paweł II). „...ufajcie, Jam zwyciężył świat” (zob. J 16,33).
Po Eucharystii było nieco wolnego czasu do zagospodarowania wg własnego uznania. Można było pobyć przed obrazem Matki Bożej, pójść na adorację Najświętszego Sakramentu, odprawić Drogę Krzyżową na wałach, bądź Różaniec przy stacjach wokół placu przed Jasną Górą, wejść na wieżę lub zwiedzić Skarbiec. I oczywiście z radością spotkać się z piechurami.
Ostatnim modlitewnym punktem pielgrzymki była Koronka do Bożego Miłosierdzia odmówiona już w autokarze podczas powrotu do Dzierżoniowa.
Bogu i Maryi niech będą dzięki za piękny, dobry czas pielgrzymki i współpielgrzymujących.
XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.) XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.) XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.) XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.) XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.) XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.)
XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.) XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.) XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.) XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.) XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.) XVI PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ - (31.07 – 9.08.2019 r.)
Tekst i zdjęcia AKo.