MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim
Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności i przez Intronizację nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele…
19 listopada 2017 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przy udziale wiernych, został odnowiony, Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
To wieńczący moment trzydniowych obchodów pierwszej rocznicy tego Aktu, który rozpoczął się w piątek wieczorem Adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele klasztornym Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Mszą Św., której przewodniczył bp Damian Muskus, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Wspólnot dla Intronizacji NSPJ. Następnego dnia w sobotę w Auli św. Jana Pawła II przy Bazylice Bożego Miłosierdzi, odbyła się sesja formacyjna i sesja programowa konferencji „Dziś i jutro dzieła intronizacji”.
W niedzielę uroczystości rozpoczęły się od godz. 10.00 rano w Sanktuarium Św. Jana Pawła II, nabożeństwem do Ducha Świętego. Następnie Droga Krzyżowa i przejście do Bazyliki Miłosierdzia Bożego, gdzie uroczystości rozpoczęto w południe odmówieniem modlitwy na Anioł Pański i odnowieniem Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Mszy Świętej przewodniczył i wygłosił homilię abp Marek Jędraszewski.
Warto przypomnieć, że przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa i uznanie Go swym Królem i Panem jest pragnieniem wielkiej liczby serc Polaków rozumiejących narastanie w naszym świecie ogromnej fali zagrożeń doczesnych przejawiających się w wymiarze, państwowym, społecznym, kulturowym, rodzinnym, indywidualnym, skutkujących katastrofalnymi zmianami na ziemi a w wymiarze duchowym zagrażających utracie zbawienia przez wielu, którzy dadzą się zwieźć. Kontynuujemy wypełnianie pragnienia Jezusa, objawionego Rozalii Celakównie w latach trzydziestych jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, aby Polska przeciwstawiła się jako pierwsza, powszechnej w świecie detronizacji Chrystusa, i dokonała Jego intronizacji i poddania się słodkiej miłości Jezusowej.
W jednym z przekazanych orędzi Pan Jezus mówił; Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności i przez Intronizację nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele…
W uroczystościach niedzielnych 19 listopada z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie z Dzierżoniowa i Dusznik, uczestniczyła grupa pielgrzymów, czcicieli Chrystusa Króla.
Uroczystości zakończyły się o godz. 14:00. W drogę powrotną do naszych domów wyruszyliśmy mimo zmęczenia, ożywieni, z przekonaniem, że dokonał się w naszej ojczyźnie i w naszych sercach, kolejny krok w dopełnieniu dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla.
Dziękujemy Panu Bogu za już otrzymane łaski i prosiliśmy o dalsze błogosławieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa w podejmowaniu wysiłków aby dzieło Jego Intronizacji dopełniło się w Polsce.
Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017. Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017. Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017. Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017. Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017. Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017.
Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017. Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017. Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017. Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017. Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017. Jezus Chrystus Królem w całym Narodzie i Państwie Polskim - 19.11.2017.
Tekst i fotografie Zbigniew Henke.