MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
"kierunek SZTUKA"
Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019.
Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!
- Adam Mickiewicz.
 
8 grudnia minęła 10. rocznica odsłonięcia i poświęcenia Obelisku upamiętniającego Ludobójstwo Polaków na Kresach, którego dokonali nacjonaliści ukraińscy spod znaku OUN - UPA w latach 1939 - 1947.
Polacy którzy wielkim wysiłkiem, przelewając własną krew, wywalczyli i odtworzyli państwo polskie po 1918 roku, podczas II wojny stali się celem niespotykanej, okrutnej eksterminacji prowadzonej przez okupujących kraj Niemców i Rosjan. W ludobójstwie obu okupantom pomagali nacjonaliści litewscy (Ponary) i ukraińscy (Kresy Wschodnie II RP). To przerażające niespotykane w ówczesnej Europie ludobójstwo rozpoczęły Niemcy, którzy między grudniem 1939 r. a lipcem 1941 r. rozstrzelali w Palmirach (okolice Puszczy Kampinowskiej) około 1700 obywateli polskich, przede wszystkim narodowości polskiej i narodowości żydowskiej. Sprawcami moru byli funkcjonariusze SS i policji niemieckiej. To był początek zaplanowanej z premedytacją operacji eksterminacji narodu Polskiego. Również ich sojusznicy Rosjanie, po aneksji Kresów Wschodnich II RP, dokonali okrutnego ludobójstwa przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski (w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji), na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. „decyzja katyńska”). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”, NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej.  

"Przerażającym jest to, że tych ohydnych zbrodni dokonywali najczęściej ukraińscy sąsiedzi, którzy żyjącym wśród nich Polakom odpłacili okrucieństwem i pożogą za to, że przynieśli na kresowe ziemie kaganek oświaty i nowoczesne formy gospodarowania" - powiedział Florian Kuriata, prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie - przypominając historię powstania obelisku.
Podczas uroczystości przed obeliskiem w intencji pomordowanych zgromadzeni mieszkańcy miasta i parafianie odmówili modlitwę za zmarłych oraz hołdzie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci. Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem "Roty".
"Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary" - Cześć Ich pamięci.

Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019. Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019. Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019. Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019. Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019. Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019.
Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019. Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019. Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019. Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019. Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019. Są w Dzierżoniowie takie miejsca w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 08.12.2019.
Tekst Kazimierz M. Janeczko, PO AK.
Foto Ryszard Kląskała STF.