MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017.
Jednym z największych wyzwań, wobec których stają dzisiaj świeccy, jest odwaga jasnej i wyraźnej obecności w życiu społecznym, to znaczy odwaga bycia naprawdę zaczynem ewangelicznym w świecie.
kard. Stanisław Ryłko
Pierwsza Komunia Święta - uroczystość katolicka, w której podczas mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba. Do pierwszej komunii świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na mszy świętej transsubstancjację. Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.
W Polsce wiek przyjęcia przez dzieci Pierwszej Komunii Świętej jest obecnie ustalony na trzecią klasę szkoły podstawowej. Istnieje także możliwość dopuszczenia do komunii św. dzieci młodszych. Św. Jan Paweł II pochwalał ten zwyczaj. Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok.
W dniu uroczystości komunijnej dzieci ubierane są bardzo elegancko. Choć pomału przemija zwyczaj, że dziewczynki zakładają białe, szyte na wzór sukien ślubnych sukienki a chłopcy w garnitury, na rzecz przypominających alby, ujednoliconych strojów komunijnych.
Przed I komunią świętą wymagana jest zawsze spowiedź dziecka. Wskazane jest również, aby do spowiedzi przystąpili rodzice i rodzeństwo.
W naszej parafii do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 150. dziewczynek i chłopców. Dzieci do komunii przygotował ks. Kamil Osiecki wraz z katechetkami paniami: Jolantą Gromadzik, Dorotą Malinowską, Agnieszką Góralską, Renatą Bzdylą oraz Edytą Kobryń.
Msza św. komunijna miała bardzo godny i świąteczny przebieg. Podczas mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Zygmunta Kokoszki, dzieci w obecności rodziców, po raz pierwszy doznały i przeżyły wielkie święto miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest dla nas wierzących niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Komunia święta przypomina nam o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, gdyż nikt z nas nie jest samym tylko ciałem. Komunia święta jest też potwierdzeniem niezwykłej godności człowieka. Przypomina nam o tym, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga.
Przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania. Pierwsza Komunia Święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że powinni oni karmić swoje dziecko tymi samymi wartościami i prawdami, którymi karmi nas Bóg. To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka wtedy, gdy nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością. Miłość doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo.
"Z chwilą kiedy w dzieciach budzi się używanie rozumu tak, że mogą przejąć ten sakrament (Eucharystię), można im go udzielić". - św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna (cz. III, kw. 80, a. 9, odp. 3).
Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017.
Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017.
Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017. Pierwsza Komunia Święta - 21.05.2017.
Tekst Kazimierz M. Janeczko.
Fotografie Edward Tomalik STF.