MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
W piątek 19 kwietnia parafianie kolejny już raz wyruszyli w Drogę Krzyżową, przeżywając cierpienie i mękę Pana Jezusa Chrystusa, który za nasze grzechy oddał życie, aby wypełniły się słowa Boga Miłosiernego o naszym zbawieniu.

Opis Męki Jezusa można by porównać do antycznego dramatu, z tą wszakże różnicą, że w antycznym dramacie nad bohaterem unosiło się złowrogie i nieodwołalne fatum, nad cierpiącym Jezusem unosi się wola Ojca. Pasja Jezusa, podobnie jak prawdziwy dramat, posiada prolog i epilog. Prologiem jest Ostatnia Wieczerza Jezusa z uczniami, epilogiem zaś - pogrzeb Jezusa (por. Mk 15, 42-47). Między tymi dwoma obrazami rozgrywają się poszczególne sceny Męki.

Przed swoją męką Jezus modlił się Psalmem miłosierdzia. Zaświadcza o tym Ewangelista Mateusz, gdy pisze, że «po odśpiewaniu hymnu» (Mt 26, 30) Jezus wraz z uczniami wyszli w stronę Góry Oliwnej. Podczas, gdy Jezus odprawiał po raz pierwszy Eucharystię, jako Wieczną Pamiątkę swojej realnej obecności pomiędzy nami, umiejscawiał symbolicznie ten najwyższy akt Objawienia w świetle miłosierdzia. W tymże samym horyzoncie miłosierdzia Jezus przeżywał swoją mękę i śmierć, świadomy wielkiej tajemnicy miłości, która wypełniła się na krzyżu. Świadomość, że sam Jezus modlił się tym Psalmem, czyni go dla nas chrześcijan jeszcze ważniejszym i sprawia, że powinien stać się on naszą modlitwą uwielbienia: «Bo Jego miłosierdzie na wieki» (Ps 136[135]).

Parafialna Droga Krzyżowa 2019 rozpoczęła się odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia. Następnie pokonując naszą parafialną golgotę słuchaliśmy komentarza objaśniającego cierpienie, mękę i śmierć Pana Jezusa. Modliliśmy się na kolejnych stacjach, procesja przeszła wokół kościoła pw. Królowej Różańca Św. Była to żywa manifestacja setek wiernych z naszej parafii, której przewodniczył proboszcz ks. Zygmunt Kokoszka, któremu towarzyszyli wikariusze wraz z panią Agnieszką Chlipałą. Uczestnicy dali świadectwo swojej  wiary katolickiej, przywiązania do nauk Chrystusowych wyznając wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne.
Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019.
Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019.
Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019.
Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019. Wielki Piątek - Droga Krzyżowa w parafii - 19.04.2019.
Tekst i zdjęcia Kazimierz M. Janeczko.