MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie - 29.03.2015.
KRZYŻ GOLGOTY
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
W Niedzielę Palmową ulicami Dzierżoniowa przeszła po raz kolejny Dzierżoniowska Droga Krzyżowa. Liczny udział wiernych jest świadectwem wyznawanej wiary i miłości do Pana Jezusa naszego zbawiciela. Każdy z nas ma swoją drogę krzyżową, idąc nią ciągle zmagamy się ze swymi słabościami i przyzwyczajeniami; ciągle stajemy przed życiowymi wyborami; ciągle doświadczamy choroby i cierpienia, miłości i opuszczenia; ciągle zbliżamy się do granicy między tym a tamtym światem... Któryś dla nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

"Bóg się uniża, aby pielgrzymować ze swoim ludem, aby znosić jego niewierności"
.
 
Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015.
Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015.
Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015.
Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015.
Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015.
Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015.
Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015.
Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015. Droga Krzyżowa w Dzierżoniowie 2015.
Foto: Wiesław Szczęśniak.