MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Boże Ciało - 19.06.2014.
Historia obchodów.
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest natomiast w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liége. W 1252 r. legat papieski rozszerzył je na Germanię, natomiast papież Urban IV w 1264 r. napisał bullę „Transiturus”, w której ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym samym wprowadzeniu święta w całym Kościele. Dokonał tego Jan XXII (1334 r.), a Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego Ciała wprowadzono nową nazwę: uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się podczas „łamania chleba”. W tym dniu (albo w następującą po nim niedzielę) ulicami miast przechodzą procesje eucharystyczne. [...]
Całość na opoka.pl >>

W naszej parafii uroczystej procesji przewodniczył ks. proboszcz Zygmunt Kokoszka. Licznie zgromadzeni wierni wraz ze swoimi duszpasterzami dali żywe świadectwo wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Najpełniej bogactwo treści związane z tajemnicą Bożego Ciała oddał Adam Mickiewicz: „Słowo stało się ciałem, ażeby na nowo twoje ciało człowieku, powróciło w Słowo”.
 
Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014.
Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014.
Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014.
Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014.
Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014.
Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014. Boże Ciało - 19.06.2014.
Fotografie: Kazimierz M. Janeczko