MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne

Liturgia na dzień
dzisiejszy
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 04.06.2015.
Procesja Bożego Ciała rozpoczęła się uroczystą Mszą Św., odprawioną o godz. 09.00 w naszym kościele. Bezpośrednio po Eucharystii, wierni wyruszyli ze świątyni w orszaku procesyjnym, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Przy każdym ołtarzu odczytywano stosowny fragment Ewangelii nawiązujący do tematyki Eucharystycznej. W pochodzie liturgicznym Najświętszy Sakrament, chorągwie i poczty sztandarowe szły za krzyżem procesyjnym. W procesji wzięły również udział grupy i wspólnoty katolickie działające w naszej parafii. Procesja zakończyła się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i modlitwą za Ojczyznę odśpiewaniem pieśni "Boże, coś Polskę".
Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi. Początkowo uroczystość została wprowadzona tylko lokalnie dla diecezji Liege. W 1252 r. Praktykowano ją już w całej Germanii. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się archidiakon Liege Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. "Zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia" - tak brzmi uzasadnienie wprowadzenia uroczystości. Bulla Urbana IV nie została jednak ogłoszona ze względu na śmierć papieża, a uroczystość nie została oficjalnie ustanowiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII w 1317 roku. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej po raz pierwszy została wprowadzona w Polsce w 1320 roku, a za uroczystość powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie uznano ją dopiero w 1420 roku.
W Polsce w związku z Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, poza uroczystą Mszą Św. odbywa się także procesja ulicami miasta do czterech ołtarzy. Z Bożym Ciałem ściśle związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która obchodzona jest w piątek po oktawie Bożego Ciała.

Jezus oczyszcza nas i uwalnia z wszelkiej niemocy, beznadziei i bezradności, jeśli się do Niego zwrócimy.
 
Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015.
Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015.
Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015.
Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015.
Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015.
Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015. Uroczystość Bożego Ciała - 04.06.2015.
         
Opracowanie i fotografie Kazimierz M. Janeczko (STF).