MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017.
Jednym z największych wyzwań, wobec których stają dzisiaj świeccy, jest odwaga jasnej i wyraźnej obecności w życiu społecznym, to znaczy odwaga bycia naprawdę zaczynem ewangelicznym w świecie.
kard. Stanisław Ryłko
Zgodnie z ustaleniem podjętym na ostatnim spotkaniu 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II, im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, z wniosku brata Juliana Kroczaka, 09.10.2017r. o godz. 17.45 uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej w kościele pw. Maryi Matki Kościoła, przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie (obok pomnika św. Jana Pawła II).
Nasz udział będzie związany z odmawianiem części różańca przez członków naszego plutonu. Proszę bardzo o niezawodne przybycie. Następne spotkanie odbędzie się w kościele pw. Chrystusa Króla, o czym powiadomię w późniejszym terminie.
KKRÓLUJ NAM CHRYSTE!
Dowódca Plutonu Piotr Pieszczoch

Wspólnie ze zgromadzonymi wiernymi modliliśmy się za naszą Ojczyznę i sprawujących władzę, za pokój na świecie, za wszystkie rodziny, ze osoby konsekrowane i o jedność chrześcijan, za wszystkich cierpiących, najsłabszych, nienarodzone dzieci, ofiary wojny, prześladowanych chrześcijan, więźniów, niewierzących, za wszystkie kobiety oraz za papieża i cały Kościół oraz za wszystkie Męskie Plutony Różańca, wszystkie męskie grupy i wspólnoty na całym świecie. Modliliśmy się również za „totalną opozycję” zanosząc prośby do Maryi, aby natchnęła ich mądrością i roztropnością Ducha Świętego w pracy dla dobra Ojczyzny.
Wspólna modlitwa różańcowa tworzy trwałe więzi między ludźmi. Umacnia wspólnotę i daje nadzieję, że chrześcijańska Polska będzie trwała, mimo usilnych prób i bezprecedensowego nacisku prowadzonego przez zagraniczną i krajową „inżynierię społeczną”, mającą na celu przebudowanie świadomości społeczeństwa na wzór społeczeństw Zachodniej Europy, wykorzenienie naszej wiary i tradycji, zniszczenie rodziny a w konsekwencji - zniszczenie naszej Ojczyzny. Jakże budujący jest widok ojca i matki modlących się wraz z dziećmi na różańcu, to sztafeta pokoleń, to nadzieja na trwanie i ciągłość naszej Ojczyzny - takie sceny niejednokrotnie widuję w kościele na wspólnej modlitwie. Modlitwie która nie jest skierowana przeciw komukolwiek, jak to sugeruje internetowy portal BBC, ale jest realizacją przykazania Pana Jezusa „przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali...”. To wyraz troski, dbałości oraz chęci udzielania pomocy bliźnim, bez względu na to kim są i skąd pochodzą. To wyraz troski o pokój na świecie. Nasza modlitwa jest jedynie za kogoś czy o kogoś i zawsze służy dobru.
"Oto matka moja i moi bracia". Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczeć! - mówił św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 3 czerwca 1991 r. na lotnisku w Masłowie koło Kielc. Kierując się tym nadal aktualnym przesłaniem starajmy się naprawiać naszą Ojczyznę.
Kazimierz M. Janeczko
I STACJA
09.10. 2027r.  8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Maryi Matki Kościoła, przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie.
Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017.
Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 09.10.2017.
II STACJA
16.10. 2027r.  8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Chrystusa Króla, przy ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie.
Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017.
Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 16.10.2017.
Fotografie Kazimierz M. Janeczko STF.
III STACJA
23.10. 2027r.  8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Królowej Różańca Św., na Wzgórzu Ojca Świętego Jana Pawła II w Dzierżoniowie.
Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017.
Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017.
Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017. Spotkanie 8. Męskiego Plutonu Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru, działającego w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 23.10.2017.
Fotografie Jan Wilk STF.
IV STACJA
30.10. 2027r.  8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej w Dzierżoniowie.
8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017.
8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017.
8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017. 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów II im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru spotkał się na modlitwie różańcowej, w parafii pw. Św. Jerzego, przy ulicy Kościelnej - 30.10.2017.
Fotografie Kazimierz M. Janeczko STF.
SZCZĘŚĆ BOŻE !
30.10.2017r. w kościele pw. św. Jerzego nasz 8. Męski Pluton Różańca Dzierżoniów 2 im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru zakończył październikową procesję różańcową w kościołach parafialnych Dzierżoniowa. Właśnie w tym dniu przed wspaniale przyozdobionym freskiem Matki Boskiej Dzierżoniowskiej Matki Miłosierdzia nasz pluton odmówił modlitwę różańcową. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem odbytej procesji różańcowej i już dzisiaj obiecujemy sobie, że powtórzymy taką procesję w kolejnym październiku - miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej. Dziękuję bardzo wszystkim braciom, którzy w miarę swoich możliwości, uczestniczyli w procesji różańcowej. Wspomagali nas bracia z Plutonu św. Jerzego w Dzierżoniowie za co także dziękuję.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
Dowódca Plutonu Piotr Pieszczoch.