MBKR¦.Strona główna

Informacje

Uroczysto¶ci

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Krwawa Niedziela.
77. lat temu. "Krwawa niedziela".
Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach
- 11-12.07.2020.
"Symbol zbrodni OUN-UPA na Polakach to kwiat lnu, który w tym okresie kwitł na Wołyniu. Len kwitnie zaledwie kilka godzin - tak, jak w kilka godzin 99 wsi zostało wymazanych. Nie ma słów, które potrafiłyby opisać okrucieństwo tej zbrodni. Nie ma pojednania bez pamięci i prawdy" – napisał premier Morawiecki na Twitterze.
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, UPA, a także zwykła ludno¶ć ukraińska brała udział w mordach na Polakach.
W samym lipcu 1943 roku zamordowano około 10-11 tysięcy Polaków. 11 i 12 lipca UPA dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowo¶ciach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim. Ukraińcy wykorzystali fakt, że ludzie w niedzielę 11 lipca gromadzili się w ko¶ciołach i tam ich mordowano. Około 50 ko¶ciołów katolickich zostało spalonych i zburzonych.
Ogółem zbrodni na Polakach dokonano w 1865 miejscach na Wołyniu. Największych masakr dokonano w Woli Ostrowieckiej, gdzie zamordowanych zostało 628 Polaków, w kolonii Gaj – 600, w Ostrówkach – 521, Kołodnie – 516.
Polscy historycy szacuj±, że ukraińscy nacjonali¶ci zamordowali ok. 100 tysięcy Polaków. Na Wołyniu było to około 40-60 tysięcy, w Galicji Wschodniej 20-40 tys., co najmniej 4 tysi±ce na terenie dzisiejszej Polski. Setki tysięcy Polaków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i ucieczki do centralnej Polski. Zbrodnia Wołyńska spowodowała odwet ze strony Polski, w wyniku którego zginęło ok 10-12 tys. Ukraińców.

W 77. rocznicę "Krwawej niedzieli" przedstawiciele Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, duchowieństwa, delegacje; samorz±du, PiS, UM, ORP oraz mieszkańców miasta złożyli dzi¶, kwiaty przed obeliskiem na cmentarzu komunalnym upamiętniaj±cym ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich II RP dokonane przez UPA. W krótkim wyst±pieniu przewodnicz±cy Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie pan Florian Kuriata wspomniał tamte tragiczne dni. Następnie Eugeniusz Łabęcki zaprezentował ksi±żkę autorstwa Tadeusza Olejnika "Prut polsk± krwi± i łzami płyn±cy" oraz odczytał jego wiersz dedykowany Edwardowi Bieniowi.
W niedzielę 12 lipca w parafii pw. Królowej Różańca ¦w. o godz. 10.30 odprawiona została msza ¶w. w intencji pomordowanych w Krwaw± Niedzielę duchownych, sióstr zakonnych oraz osób ¶wieckich. Po mszy ¶w. Kresowiacy przeszli przed obelisk upamiętniaj±cym pomordowanych, gdzie przewodnicz±cy Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie pan Florian Kuriata, wspomniał tamte tragiczne dni, kiedy mordowano również księży i siostry zakonne. Przed pomnikiem zapalono znicze i złożono wi±zanki kwiatów. Uroczysto¶ć zakończyła się od¶piewaniem Roty autorstwa Marii Konopnickiej i modlitw± Anioł Pański w intencji okrutnie pomordowanych..
"To była zbrodnia ludobójstwa, któr± okre¶la się mianem genocidum atrox. Jej ofiarami padała nie tylko polska ludno¶ć „cywilna”, ale również – o czym rzadko się wspomina – kapłani, którzy mogli się ratować, ale nie chcieli zostawiać swoich wiernych i wraz z nimi ginęli męczeńsk± ¶mierci±. Czy nie czas, aby wła¶nie postaci tych kapłanów wyci±gn±ć jeszcze bardziej na ¶wiatło dzienne?
O kapłanach, którzy ponie¶li męczeńsk± ¶mierć, wtedy, przed siedemdziesięciu laty, z r±k nacjonalistów ukraińskich i UPA, o tych kapłanach się mówi. Być może jest tak, jak pani powiedziała, że trzeba to jeszcze bardziej, jeszcze wymowniej pokazać. Pokazać ich, jak w tych szczególnych czasach oni dali ¶wiadectwo prawdzie, ponie¶li ofiarę najwyższ±, nie opuszczaj±c swoich wiernych. My¶lę, że to czas przed nami, kiedy będziemy mogli o wszystkich tych wspaniałych osobach mówić, poznawać ich nazwiska, życiorysy. Inaczej one w naszej pamięci nie zafunkcjonuj±. My¶lę, że to jeszcze przed nami, ale z pewno¶ci± nast±pi"
- mówi portalowi wPolityce.pl prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Zbrodnie, dokonane przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińsk± Powstańcz± Armię (UPA) oraz ukraińsk± ludno¶ć cywiln± w latach 1943- 1945, przeżyło i pamięta wielu mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej.

Z inicjatywy posła Michała Dworczyka, 11 lipca, na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 roku, został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP. W uchwale Sejm oddał hołd ofiarom mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej (Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszo¶ci narodowych), dokonywanych w latach 1943-1945 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów OUN, UPA, SS-Galizien i innych formacji.
W ustawie wyrażono też wdzięczno¶ć wobec tzw. Sprawiedliwych Ukraińców, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków. ¦więto zwi±zane jest z rocznic± wydarzeń z 11 i 12 lipca 1943 r., kiedy UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców ok. 150 miejscowo¶ci w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w ko¶ciołach. Doszło do mordów w ¶wi±tyniach m.in. w Porycku (dzi¶ Pawliwka) i Kisielinie. Około 50 ko¶ciołów katolickich na Wołyniu zostało spalonych i zburzonych. Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem: ludzi palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier, pił i wideł, wymy¶lnie torturowano ofiary przed ¶mierci±; gwałcono kobiety. Badacze obliczaj±, że tylko tego jednego dnia, 11 lipca, mogło zgin±ć ok. 8 tys. Polaków - głównie kobiet, dzieci i starców. [...]
W opinii znawcy problematyki polsko-ukraińskiej, historyka prof. Grzegorza Motyki „choć akcja antypolska była czystk± etniczn±, to jednocze¶nie spełnia ona definicję ludobójstwa”. Celem było bowiem zniszczenie na Wołyniu w cało¶ci, a na innych terenach w czę¶ci, polskiej grupy etnicznej.
¬ródło PAP

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległo¶ci”.
77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020.
77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020.
77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020.
77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020.
77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020.
77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020.
77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020.
77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020. 77. lat temu. ''Krwawa niedziela''. Dzi¶ rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach - 11-12.07.2020.
Tekst i zdjęcia Kazimierz M. Janeczko - PO AK.
Foto: Piotr Chałoński - STF.