MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne
75. rocznica wybuchu II wojny światowej.
Uroczystości w Dzierżoniowie.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. odprawioną w kościele pw. Św. Jerzego w intencji poległych żołnierzy we wrześniu 1939 roku. Po Eucharystii mieszkańcy miasta, delegacje organizacji politycznych i społecznych, towarzystw, samorządów, szkół, związków kombatanckich, grup modlitewnych oraz duchowieństwa, poprzedzani orkiestrą dętą z DOK i  pocztami sztandarowymi, przeszli pod Pomnik Pamięci Losów Ojczyzny, gdzie złożyli kwiaty. W ten sposób oddali hołd bohaterskim uczestnikom i ofiarom II Wojny Światowej. 17 września na Skwerze Solidarności odbędą się miejskie uroczystości kolejnej tragicznej daty w historii naszego kraju, kiedy to Rosjanie przystąpili do realizacji paktu Ribentrop-Mołotow, napadając na nasz kraj. Efektem napaści był IV rozbiór Polski.
„Państwo niemieckie, pomimo podpisanego aktu o nieagresji, bez wypowiedzenia wojny całą swoją siłą militarną wystąpiło przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. To był akt barbarzyńskiej napaści, poprzedzony umową pomiędzy Hitlerem a Stalinem o rozbiorze Polski. Wojna, którą wydali Niemcy Polakom jest najstraszliwszym wydarzeniem w dziejach Narodu Polskiego. Do dzisiaj każda polska rodzina odczuwa jej skutki - stratę najbliższych, zniszczony i zagrabiony majątek, przesiedlenia, a w końcu - zacofanie cywilizacyjne i zniszczenie warstwy przywódczej, będące w ostatecznym rachunku wynikiem hitlerowsko-stalinowskiej polityki okupacyjnej i okupacji komunistycznej, do czego by nie doszło, gdyby Niemcy wspólnie z Rosjanami nie wywołali wojny” - czytamy w oświadczeniu Reduty Dobrego Imienia. Dziś widzimy, że te słowa nie dotyczą tylko historii sprzed 75 lat. W sytuacji, kiedy obok nas dokonuje się agresja militarna na Ukrainę, kiedy już oderwano jego fragment - Krym (przypomina to gdański „korytarz”), „a mocarstwa zachodnie już tylko myślą, jak pogodzić się z agresorem - za cenę napadniętego - musimy zadawać sobie te pytania: Czy warto walczyć o niepodległość? Czy polski Wrzesień 1939 r. to lekcja bezsensu i głupoty, czy raczej lekcja bohaterstwa i poświęcenia, które nie przemijają, ale mają nam przypominać o wartości własnego państwa, własnej wolności?”... Lech Kaczyński w Gruzji w 2008 roku powiedział: „...I my też wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa Bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę!... Słowa te pasują do dzisiejszej sytuacji na Ukrainie. Dzisiaj nikt ich nie wygłosi, ale warto je pamiętać. Warto je pamiętać tym bardziej, że przecież wszyscy po cichu myślimy to samo: skoro dzisiaj Ukraina, to być może za kilka lat Polska. Miejmy nadzieję, że Lech Kaczyński, mimo bardzo trafnej diagnozy rosyjskiego imperializmu, co do Polski mylił się.

Przypadająca (…). rocznica wybuchu II wojny światowej (…) winna stać się okazją dla wszystkich Polaków do refleksji nad darem wolności "danej" i jednocześnie "zadanej". Wolności wymagającej nieustannego wysiłku w jej umacnianiu i odpowiedzialnym przeżywaniu. Niech wspaniałe świadectwa miłości ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom, gdyż "najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie" (Jan Paweł II).
 
75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie.
75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie.
75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie.
75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie.
75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie.
75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - uroczystości w Dzierżoniowie.
Tekst i fotografie Kazimierz M. Janeczko