MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne

Liturgia na dzień
dzisiejszy
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.)
Jerozolima - Betlejem - Góra Oliwna - Morze Martwe - Jezioro Galilejskie - Kana Galilejska - Nazaret
Na przełomie września i października kilkudziesięcioosobowa grupa pątników z dzierżoniowskich parafii pielgrzymowała do Ziemi Świętej. Siedmiodniową pielgrzymkę rozpoczęli w Jerozolimie a zakończyli w Nazarecie  mieście Maryi, Matki Pana Jezusa. Pielgrzymi pragną podzielić się z nami swoimi wrażeniami, radością oraz wzruszeniami jakich doznali w miejscach w których żył, nauczał, cierpiał i oddał swoje życie za nasze zbawienie Jezus Chrystus, nasz Pan i Bóg. Przepełnieni radością dziękujemy Panu Bogu za odbytą pielgrzymkę, która umacnia naszą wiarę.

W Sercu Maryi jest tylko jedno pragnienie: wspomagać chrześcijan, którzy starają się żyć jak dzieci Boże. Jako najczulsza Matka, nieustannie prowadzi ich do Jezusa, aby idąc za Nim uczyli się pogłębiać swoją więź z Ojcem niebieskim. (Jan Paweł II)

Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić.
29.09.2016. Przylot do Tel Avivu. Zwiedzanie: Bazyliki Narodzenia Pańskiego - najstarszego na świecie funkcjonującego kościoła, Grota Mleczna. Przejście na Pole Pasterzy.
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.).
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.).

30.09.2016. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej (park archeologiczny i akwedukt). Następnie przejazd do Hajfy na Górę Karmel - widok na panoramę miasta i port w Hajfie. Nawiedzenie kościoła Stella Maris skrywającego grotę proroka Eliasza. Przejazd do Nazaretu. Wizyta w Bazylice Zwiastowania NMP. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Pan Jezus dokonał pierwszego cudu zamieniając wodę w wino (odnowienie sakramentu małżeństwa).

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.).
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.).
01.10.2016. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Przejazd na Górę Ośmiu Błogosławieństw, Kościół Rozmnożenia Chleba. Przejazd do Kafarnaum (Dom św. Piotra). Przejazd na Górę Tabor (Góra Przemienienia Pańskiego). Wjazd taksówkami na szczyt.
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.).
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.). PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (29.09 - 05.10.2016 r.).
Opracował Kazimierz M. Janeczko.
Fotografie Piotr Majchrzak.
    1 | 2 następna strona >>