MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne
Dziś święto Podwyższenia Krzyża Świętego - 14.09.2014.
KRZYŻ GOLGOTY
Dowodzi powyższego święto Podwyższenia Krzyża obchodzone obecnie 14 września. Miało ono burzliwe losy, pełne spornych datacji, skomplikowanych powiązań z historycznymi wydarzeniami. Niekiedy trudno oddzielić to, co było w procesie jego kształtowania wynikiem legendy, a co wywodzi się ze sprawdzalnych faktów i udokumentowanych źródeł. W każdym razie jedno pozostaje niezmienne i zasadnicze: w centrum święta odnajdujemy Krzyż — serce religijnej praktyki. Nie chodzi jednakowoż o zwyczajny krzyż, lecz o ten, który dźwigał Jezus na Golgotę, krzyż-relikwię, czczony przez wiernych, nieustannie adorowany, pozostający znakiem indentyfikacyjnym tego, co ściśle chrześcijańskie, odnaleziony — jeśli zaakceptujemy wersję, jaką przedstawił Sokrates Scholastyk w dziele Historia Kościoła — przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna, być może 14 września 335 roku. Wówczas wyznawcy Chrystusa cieszyli się już sporymi przywilejami: byli między innymi zwalniani przez Konstantyna od płacenia podatków oraz nie podlegali służbie wojskowej, mogli też świętować niedziele jako dni wolne do pracy, kiedy to nie należało prowadzić procesów sądowych i transakcji handlowych, nadto otrzymali unormowane prawo małżeńskie i inne społeczne honory potwierdzane cesarskimi dekretami. [...]

[...] Kiedy zatem uczestniczymy w celebracji Podwyższenia Krzyża Świętego, od razu uświadamiamy sobie, że tworzymy wspólnotę zabarwioną krzyżowym ościeniem. Z natury rzeczy nie możemy owego znamienia zmazać czy wykreślić z codzienności. Żyć — oznacza zanurzyć się w to, co słabe, grzeszne, powodujące ból i cierpienie. Ale równocześnie doświadczamy czegoś na wskroś umacniającego, co pozwala na chwile duchowego wytchnienia, a nawet radości. Przenika naszą świadomość i nasze ciało niemal „fizyczne odczucie”, że nie istnieje najmniejsza kropla cierpienia, której nie przeżyłby Syn Boży. Stąd nigdy nie jesteśmy w swoim cierpieniu osamotnieni. Przenikliwie zauważono, że udręka kobiet, mężczyzn i dzieci podczas wieków ujawnia niewyczerpaną głębię Bożego umęczenia, której przebłysk widzieliśmy w Ogrodzie Gethsemani.

Najgłębszym sensem dziejów człowieka jest dopisywanie kolejnych rozdziałów męki Chrystusa. Dopóki one trwają, historia cierpienia Chrystusa nie zostaje w pełni opowiedziana. Dlatego tak żywotna jest coroczna liturgia Krzyża, szacunek oddawany znakowi krzyża. Jan Chryzostom wyjaśniał: „Gdy się więc żegnasz, przypomnij sobie całą treść krzyża, uśmierz w sobie gniew i wszystkie inne namiętności. Gdy się żegnasz, ozdób wtedy czoło swoje wielką ufnością, uwolnij swoją duszę. Przez krzyż wszystko, co było nam nieprzyjazne, zostało powalone na ziemię i zdeptane”.

Teraz rozumiemy i z pokorą przyjmujemy, że w życiu krzyż ma uprzywilejowane miejsce. Stoi na piedestale, na duchowym widoku, nie tylko z okazji święta. Został niejako wtopiony w naszą religijną wrażliwość, dzięki której odczuwamy (często gorzki) smak istnienia, jak i radość z przebłysków dosięgającego naszych serc szczęścia.

Ks. Jan Sochoń (fragment artykułu - całość na fronda.pl)

"W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka".
 
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 2014.
Fotografie Kazimierz M. Janeczko