MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

ntencje modlitewne
Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017.
Jednym z największych wyzwań, wobec których stają dzisiaj świeccy, jest odwaga jasnej i wyraźnej obecności w życiu społecznym, to znaczy odwaga bycia naprawdę zaczynem ewangelicznym w świecie.
kard. Stanisław Ryłko
W niedzielne popołudnie w salkach katechetycznych spotkali się z swoimi duszpasterzami, na opłatku i wspólnym kolędowaniu, członkowie grup modlitewnych, Stowarzyszenia Klubu Abstynenta, Towarzystwa Przyjaciół Seminarium oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Spotkanie było okazją do podsumowania i oceny pracy za ubiegły rok wszystkich grup świeckich działających w parafii. Po wspólnej modlitwie i życzeniach głos zabrał proboszcz ks. Zygmunt Kokoszka, który podziękował zebranym za duże zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej. Podkreślił szczególny udział pana Piotra Pieszczocha oraz Akcji Katolickiej w organizację Orszaku Trzech Króli. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji tegorocznego Orszaku. Jego zdaniem 5. Orszak Trzech Króli w Dzierżoniowie był bardzo udany, najlepiej zorganizowany i przebiegł sprawnie. To zasługa pana Piotra oraz członków PO AK - ocenił proboszcz. Zaproponował, aby w przyszłym roku 6. Orszak Trzech Króli rozpocząć o godzinę wcześniej. Podziękował również za systematyczną aktualizację i rzetelne prowadzenie twórcy i administratorowi parafialnego serwisu informacyjnego. Piotr Pieszczoch stwierdził, że jego ubiegłoroczną propozycję, aby orszak miał formę gwiaździstą tzn. aby królowie wyruszali ze swoimi orszakami z poszczególnych parafii i spotkali się w Rynku przy szopce, nie udało się zrealizować. Okazało się, że jest to zdecydowanie trudniejsze przedsięwzięcie logistyczne, wymagające zaangażowania większej ilości wolontariuszy oraz urzędów miejskich i wojewódzkich. Na przyszłość należy z rozwagą zastanowić się nad takim propozycjami, wedle zasady; mierz siły na zamiary - powiedział Piotr.
Przed nami Rok św. Brata Alberta, nowe zadania i wezwania ewangelizacyjne. Przez cały 2017 rok będziemy przypominać, że życie i działalność św. Brata Alberta jest nauką o godności każdego człowieka, z której wynika konieczność okazywania szacunku drugiej osobie. „Kryje ona w sobie niezatarty obraz Bożego podobieństwa”. Św. Albert porzucił sławę i karierę, aby dawać się innym. To jego „dawanie siebie” jest zachętą również dla nas, abyśmy podjęli codzienny trud, cichą ofiarę ze swojego czasu i sił, byśmy umniejszali siebie w służbie bliźnim i byli, jak mówił sam Brat Albert, „dobrzy jak chleb, który dla każdego leży na stole”.
Podczas spotkania opłatkowego śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Przy kawie i herbacie znakomicie smakowały nam ciasta upieczone przez nasze panie. W miłej atmosferze, w rozmowach oraz wspomnieniach czas upłynął bardzo szybko.
Na zakończenie modliliśmy się o wytrwałość i realizację naszych planów. Wspólnie z nami modlili się wikariusze ks. Paweł Kuriata i ks. Kamil Osiecki oraz ksiądz dr. Arkadiusz Chwastyk, któremu złożyliśmy z okazji zbliżającego się Dnia Jego Patrona, życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia oraz odśpiewaliśmy gromko pieśń;
Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy,
i zdrowia, i szczęścia,
i błogosławieństwa
przez ręce Maryi.
 
Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017.
Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017.
Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017.
Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017.
Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017. Spotkanie opłatkowe grup modlitewnych i stowarzyszeń w parafii pw. Królowej Różańca Św. - 15.01.2017.
Tekst i zdjęcia Kazimierz M. Janeczko.