MBKRŚ.Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021.

Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021.

 „Ideą tego synodu jest to, że ma on budzić podmiotowość i tożsamość chrześcijan. Ma sprawić, że sięgniemy do tego, co jest naszym najgłębszym wezwaniem, a mianowicie, żeby być aktywnymi członkami Kościoła” – podkreśla prof. Aleksander Bańka w rozmowie z rzecznikiem Episkopatu. „Nie jesteśmy tylko biernym obiektem działań duszpasterskich, ale mamy obudzić w sobie odpowiedzialność za Kościół” – dodaje.

Ojciec Święty Franciszek ogłosił w całym Kościele Synod Biskupów poświęcony synodalności. W dzieło Synodu włącza się także nasza wspólnota parafialna. Rozpoczynając drogę synodalną w naszej parafii proboszcz parafii ks. Zygmunt Kokoszka, zwrócił się z wołaniem do Boga Ojca Wszechmogącego by błogosławił dwóm synodalnym grupom konsultacyjjnym. Składają się one z Was drodzy Bracia i Siostry, którzy odpowiedzieliście na zaproszenie słysząc wewnętrzne przynaglenie Ducha Świętego, by Jemu posłuszni wypowiedzieć się na wskazane przez Ojca Świętego tematy dotyczące Kościoła, Jego teraźniejszości i przyszłości a przede wszystkim wypełnieniu Jego misji w świecie.
Niech teraz przystąpią Ci, którzy będą stanowić przez najbliższe miesiące synodalne grupy konsultacyjne.
Wy którzy jesteście naszymi reprezentantami na synodalnej drodze w pochylcie głowo na błogosławieństwo.
Ciebie, Boże, błogosławimy i wielbimy. Ty niepojętym zrządzeniem swego miłosierdzia zesłałeś na świat swojego Syna, który przez przelanie swej Krwi wybawił ludzi z niewoli grzechu i napełnił darami Ducha Świętego. Na świecie Kościół przedłuża zbawczą misję Jezusa Chrystusa a prowadzony w mocy, prawdzie i miłości Ducha Bożego podejmuje służbę wobec całego rodzaju ludzkiego. Dziękując za dar Kościoła, który stale się odnawia w świetle Ewangelii i mocy Ducha Świętego Ożywiciela prosimy Cię, Panie wejrzyj na te swoje sługi, których wezwałeś do dzieła synodu w Twoim Kościele i spraw by poruszeni łaską i otwarci na Boże natchnienia przyczyniali się do owocnego wspólnego kroczenia drogami Kościoła. Swoją prawicą prowadź ich i wspieraj mocą swej łaski, aby nie zniechęcali się trudami pracy. Niechaj w ich słowach rozbrzmiewa głos szczerej troski o Kościoła, o los Ewangelii w dzisiejszym i przyszłym świecie. Wlej łaskawie Ducha Świętego w serca tych naszych braci i sióstr, aby On był ich Przewodnikiem na synodalnej drodze by byli zdolni z uwagą się słuchać i z troską do siebie przemawiać. Szczególnie umocnij swym błogosławieństwem N.N, który/a będzie pełnić posługę koordynatora (którzy będą pełnić posługę koordynatorów) by doświadczając Twojego prowadzenia i wsparcia przekazała (przekazali) owoc pracy grupy (grup) dla dalszego procesu Synodu. Ciebie o to pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen
PRZEKAZANIE ŚWIECY
Celebrans przekazuje koordynatorowi grupy (koordynatorom) świece synodalną zapalając ją od paschału.
Zanim wypowie słowa modlitwy celebrans mówi: „
Światło Chrystusa” a następnie modli się:
Panie, Ojcze Święty, Syn Twój Jezus Chrystus stał się światłością świata. Dlatego pokornie prosimy Cię by przekazana świeca przypominała wszystkim tworzącym synodalną grupę konsultacyjną o Twojej obecności. Niech blask płonącej świecy będzie wskazywał na blask prawdy Ewangelii, która wyzwala i rozjaśnia ludzkie serca i napełnia światłem miłości i pokoju. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wzywajmy teraz Ducha Świętego słowami modlitwy, która będzie towarzyszyć każdemu spotkaniu grupy synodalnej.
Wspólna modlitwa do Ducha Świętego
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.
ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU
Na zakończenie celebrans udzielił błogosławieństwa wszystkimi zgromadzonymi w kościele.

 
Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021. Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021. Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021. Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021. Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021. Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021.
Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021. Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021. Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021. Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021. Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021. Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnych grup konsultacyjnych - 05.12.2021.
Opracowanie i zdjęcia Kazimierz M. Janeczko, POAK.