MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne

Liturgia na dzień
dzisiejszy
Ruch Światło-Życie w naszej parafii
Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) - jeden z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987).
Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.
Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.
Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie „uczniów Jezusa” (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w „Kościele i świecie”. Jest ona związana z posługą na rzecz Kościoła i ruchu. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie dla każdego człowieka.
Nieodłącznie z tym ruchem wiąże się Krucjata Wyzwolenia Człowieka, polegająca na: powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych, nieczęstowania alkoholem, niewydawania pieniędzy na alkohol, powstrzymywaniu się i przeciwdziałaniu wszystkiemu, co prowadzi do zniewolenia człowieka, a także na modlitwie za osoby uzależnione. Wszystko to należy rozumieć jako sposób walki z problemem alkoholowym w Polsce.
Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to:
- metoda „światło-życie”, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, polegająca na tym, że szuka się światła w Słowie Bożym, by wprowadzić je w swoje życie;
- oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.
Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady „życie z życia” (tylko osoba, która sama żyje dojrzałą wiarą, może ją przekazywać innym) i zasady organicznego wzrostu.
Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła: małe grupy, do których należą uczestnicy ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność, spotykając się na Dniach Wspólnoty. W ramach struktury można podzielić Ruch także na kilka gałęzi:
- Domowy Kościół (małżeńska gałąź Ruchu),
- wspólnoty młodzieżowe (najczęściej one właśnie potocznie są nazywane oazą),
- Dzieci Boże (dzieci ze szkół podstawowych).[...]
Kapłani spełniają rolę moderatorów lub opiekunów (w wypadku nie przynależności do Ruchu), a nienależący do stanu duchownego - świeckich odpowiedzialnych i animatorów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.[...]
Wyrażam nadzieję, że zamieszczone informacje przybliżą naszym parafianom wiedzę o istocie ruchu oazowego, więcej informacji można znaleźć w serwisie oaza.pl:
Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie.
 
Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015.
Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015.
Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015.
Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015.
Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015. Ruch Światło-Życie w naszej parafii - 2015.
"Duchowość tego ruchu koncentruje się na spotkaniu z Bogiem w Piśmie świętym i w Eucharystii. Stąd ruch ten jest głęboko związany z parafią i jej życiem liturgicznym". Tak w zwięzłych słowach określił Ruch Światło-Życie papież Benedykt XVI ("ad limna Apostolorum" 2005r.). Ojciec Święty dodał przy tym, iż dzięki powyższym cechom, ruch ten jest "szczególnie skuteczny w dziele wychowania do wiary". Słowa obecnego papieża można dopełnić szerszym określeniem wypowiedzianym przez kardynała Karola Wojtyłę (późniejszy papież Jan Paweł II). Istotę ruchu zawiera on w krótkim, ale jakże wymownym zdaniu: "eklezjologia Vaticanum II przełożona na język konkretnego ruchu".
Opracował Kazimierz M. Janeczko,
źródła: wikipedia.pl oraz oaza.pl,
zdjęcia archiwum UKR.