MBKRŚ.Boże Ciało
– uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021.

Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Centralnym punktem obchodów uroczystości Bożego Ciała w Polsce jest Msza św. i procesja eucharystyczna. Uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest w pierwszy czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej i jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W Polsce towarzyszy jej tradycyjna oktawa, podczas której organizowane są procesje eucharystyczne. Wierni zatrzymują się przy przygotowanych na tę okazję czterech ołtarzach, gdzie odczytywane są fragmenty Ewangelii dotyczące Eucharystii. Podczas procesji przenoszone są monstrancja z Najświętszym Sakramentem oraz krzyż. Na koniec uroczystości wiernym udzielane jest błogosławieństwo sakramentalne.

Początek tradycji obchodzenia święta Bożego Ciała sięga XIII wieku. U progu tego stulecia – na Soborze Laterańskim IV (1215) – w Kościele katolickim przyjęto dogmat o transsubstancjacji, czyli przemianie substancji chleba i wina, w ciało i krew Chrystusa z zachowaniem ich naturalnych przypadłości takich jak smak, wygląd, forma, itp. Wiązało się to z coraz mocniejszymi wpływami filozofii greckiej oraz tradycji scholastycznej w teologii Kościoła zachodniego.
Prawdziwa obecność Chrystusa w Eucharystii
Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: „To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24).
W tym roku, ze względu na kolejny rok pandemii koronawirusa, procesja przybrała inny charakter. Wierni przeszli tradycyjną trasą. Procesja wyszła z placu kościelnego następnie ulica Korczaka, Sikorskiego i ulicą osiedlową dochodząc do kościoła. Zachowany był obowiązujący rygor sanitarny. Przy czterech ołtarzach kapłani głosili Ewangelię i wspólnie z wiernymi modlili się o dobry rok, zdrowie, obfite plony, zakończenie pandemii i pomyślność dla Ojczyzny. Po błogosławieństwie udzielonym przez proboszcza Zygmunta Kokoszkę odśpiwealiśmy pieśń "Boże coś Polskę".
Mieszkańcy naszej parafii mimo, że w ubiegłym roku nie odbyła się procesja, w tym roku nie zawiedli i wzorem poprzednich lat licznie stawili się na Mszę świętą i procesję eucharystyczną. Może było nieco mniej uczestników i dziewczynek sypiących kwiaty, ale obraz dzisiejszej procesji był imponujący. Dziękujemy wszystkim biorącym udział w uroczystości za danie żywego świadectwa naszej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Szczęść Boże

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
 Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021.
 Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021.
 Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021.
 Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021.
 Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021.
 Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021. Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 03.06.2021.
Tekst i zdjęcia Kazimierz M. Janeczko.